• Punëtore për Pastrim Kimik

    A.L. Dushi Services
    Prishtinë
    • I pa përcaktuar
    • 2 javë më parë
    • Data e fundit për aplikim: Tetor 9, 2019

Detajet e Kompanisë