• Ftese per shprehje interesimi: “Përshtatja e kualifikimit dhe punësimi në Gjermani”

    APPK - Agjensioni i Përkrahjes së Punësimit Kosovë
    Prishtinë, Jashtë Kosovës
    • I pa përcaktuar
    • 5 ditë më parë
    • Data e fundit për aplikim: Gusht 19, 2019