• Zyrtar për financa (2), Zyrtar për furnizime & logjistikë (2), Zyrtar për shitje & komunikim (1), Inxhinier & teknik të elektros (2), Inxhinier të makinerisë (drejtimi Dizajn Industrial) (1), Saldues (10)

    Enrad Sh.P.K.
    Gjilan
    • I pa përcaktuar
    • 3 javë më parë
    • Data e fundit për aplikim: Shtator 29, 2019

Detajet e Kompanisë