• Zyrtar/e Ligjor (1), Kontroll Tereni (1), Arkatar (1), Vozitës kat. “C” (1), Rojtar (1), Punëtorë Fizik (4)

    KRM Pastërtia Sh. A.
    Ferizaj
    • Orar i plotë
    • 6 ditë më parë
    • Data e fundit për aplikim: Nëntor 11, 2020