• Punëtor për Pastrim të Xhamave, Mirëmbajtës/Pastrues

    Kompania e Pastrimit Laguna
    Prishtinë
    • Orar i plotë
    • 3 javë më parë
    • Data e fundit për aplikim: Prill 3, 2023

Detajet e Kompanisë