• Menaxher të Përgjithshëm

    Kompleksi Meshtekna
    Ferizaj
    • Orar i plotë
    • 3 javë më parë
    • Data e fundit për aplikim: Mars 31, 2021

Detajet e Kompanisë