• Zyrtar për Përkthime (Shqip-Serbisht)

  Komuna e Lipjanit
  Lipjan
  • Orar i plotë
  • 3 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Gusht 29, 2019
 • Zyrtar për çështje pronësore

  Komuna e Lipjanit
  Lipjan
  • Orar i plotë
  • 3 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Gusht 29, 2019