• Mësimdhënës/e (8), Instruktor/e (1), Punëtor/e teknik-ndihmës (1)

    Komuna e Suharekës
    Suharekë
    • I pa përcaktuar
    • 2 javë më parë
    • Data e fundit për aplikim: Tetor 21, 2020

Detajet e Kompanisë