• Anëtar të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, nga komunitetet joshqiptare (2)

  Kuvendi i Kosovës
  Prishtinë
  • I pa përcaktuar
  • 2 javë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Nëntor 4, 2020
 • Anëtarë të Komisionit për Ndihmë Shtetërore (2)

  Kuvendi i Kosovës
  Prishtinë
  • I pa përcaktuar
  • 2 javë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Tetor 30, 2020