• Punëtor për përpunim të mishit (2), Punëtor për përpunim e sugjukit (2)

    LEONI NPP
    Prishtinë
    • Orar i plotë
    • 1 ditë më parë
    • Data e fundit për aplikim: Prill 20, 2021

Detajet e Kompanisë