• Asistent/e administrativ/e

    Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
    Prishtinë
    • Orar i plotë
    • 1 javë më parë
    • Data e fundit për aplikim: Gusht 21, 2019

Detajet e Kompanisë