• Punëtor në Mishtore, Mirëmbajtëse

    Mishtore Meli
    Prishtinë
    • I pa përcaktuar
    • 4 javë më parë
    • Data e fundit për aplikim: Nëntor 2, 2020

Detajet e Kompanisë