• Operatorë në CNC (2), Mjeshtër për përpunimin e drurit (3), Monter (3), Praktikant (3)

    N.T.P. Shehu
    Komoran
    • Orar i plotë
    • 3 javë më parë
    • Data e fundit për aplikim: Maj 15, 2021

Detajet e Kompanisë