• Auditor i Brendshëm

    Ndërmarrja Publike Banesore SH.A.
    Prishtinë
    • Orar i plotë
    • 5 ditë më parë
    • Data e fundit për aplikim: Shtator 2, 2019

Detajet e Kompanisë