• FTESË PËR APLIKIM: Ekspert ( Individ / Kompani) për Burime Njerëzore

    Syri i Vizionit
    Pejë
    • Konsulenc
    • 2 javë më parë
    • Data e fundit për aplikim: Tetor 26, 2020

Detajet e Kompanisë