• Operator i Makinerisë, Operator i Kranit, Shofer Kamioni (Kategoria CE)

    TERRASTONE
    Obiliq
    • Orar i plotë
    • 3 javë më parë
    • Data e fundit për aplikim: Prill 1, 2023

Detajet e Kompanisë