• Monter i brendshëm, Punëtorë në fabrikë

    Tiki
    Prishtinë
    • Orar i plotë
    • 3 ditë më parë
    • Data e fundit për aplikim: Maj 16, 2021

Detajet e Kompanisë