• Përkthyes/e Shqip-Serbisht dhe anasjelltas

    ZYRA E PERKTHIMEVE PRESTIGE
    Prishtinë
    • Orar i plotë
    • 2 javë më parë
    • Data e fundit për aplikim: Maj 10, 2021

Detajet e Kompanisë