• Udhëheqës i sektorit të prodhimit

  Eppc Kosovo
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 2 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Qershor 17, 2018
 • Përfaqësues/e Mjekësor/e, Menaxher i shitjes së pajisjeve dhe materialit harxhues medicinal dhe laboratorik, Menaxher i Deposë

  Agani LTD
  Prishtinë
  • I pa përcaktuar
  • 2 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Qershor 7, 2018
 • Udhëheqës i Divizionit të Cilësisë dhe Sigurisë së Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësorë

  Ministria e Shëndetësisë
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 3 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Qershor 6, 2018
 • Udhëheqës i Divizionit të Zhvillimit Rajonal dhe Statistikave

  Ministria e Integrimit Europian
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 3 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Maj 31, 2018
 • Udhëheqës i Divizionit të Politikave Sociale, Arsim dhe Shëndetësi

  Ministria e Integrimit Europian
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 3 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Maj 31, 2018
 • Zëvendës Menaxher/e Dyqani, Asistent/e të shitjes (gjysmë orari)

  FLO
  Prishtinë, Prizren
  • I pa përcaktuar
  • 4 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Maj 29, 2018
 • Menaxher/e i pikës së derivateve (2)

  Petrol Company
  Ferizaj, Rahovec
  • I pa përcaktuar
  • 4 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Qershor 3, 2018
 • Menaxher i përgjithshëm (1), Agjent Shites (3), Shofer (1)

  Afri Group Sh.P.K.
  Prishtinë
  • I pa përcaktuar
  • 5 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Maj 27, 2018
 • Drejtor të SHFMU (8), dhe SHML (2)

  Komuna e Rahovecit
  Rahovec
  • Orar i plotë
  • 6 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Qershor 1, 2018
 • Drejtor i Shkollës Fillore (16)

  Komuna e Prizrenit
  Prizren
  • Orar i plotë
  • 6 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Qershor 1, 2018