• Zyrtar i Sektorit të Arkivit

  Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 3 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Janar 24, 2019
 • Asistent Administrativ

  Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
  Prizren
  • Orar i plotë
  • 3 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Janar 23, 2019
 • Zyrtarë për Arkiv

  Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
  Prizren
  • Orar i plotë
  • 3 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Janar 23, 2019
 • Zyrtar i Logjistikës, Asistent Profesional

  Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 4 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Janar 23, 2019