• Zyrtar i lartë për parandalim dhe riintegrim të personave të radikalizuar (3)

  Ministria e Punëve të Brendshme
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 11 orë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Gusht 31, 2018
 • Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë

  Ministria e Administratës Publike
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 7 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Gusht 29, 2018
 • Avokat i Përgjithshëm Shtetëror

  Ministria e Administratës Publike
  Prishtinë
  • I pa përcaktuar
  • 7 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Gusht 28, 2018
 • Zyrtar i Lartë për Administratë, Zyrtar për përkthime

  Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
  Pejë, Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 1 javë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Gusht 25, 2018
 • Zyrtar/e Administrativ

  Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 2 javë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Gusht 22, 2018
 • Asistent Administrativ

  Ministria e Shëndetësisë
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 2 javë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Gusht 23, 2018
 • Zyrtar për certifikim të produkteve, shërbimeve dhe personave

  Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 2 javë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Gusht 22, 2018
 • Zyrtar për promovim të standardeve

  Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 2 javë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Gusht 22, 2018
 • Zyrtar për Integrim Evropian 1

  Ministria e Zhvillimit Rajonal
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 2 javë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Gusht 22, 2018
 • Drejtor i Departamentit për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave

  Ministria e Zhvillimit Rajonal
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 2 javë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Gusht 22, 2018