• Shërbime për mbështetje administrative të projekteve të AMMK

  MINISTRIA E MJEDISIT DHE PLANIFIKIMIT HAPËSINOR
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 3 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Tetor 26, 2018
 • Koordinator i Njësisë, Zyrtar për përkrahje Audio/Video dhe sistem elektronik të votimit, Zyrtar i Personelit

  Kuvendi i Republikës së Kosovës
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 3 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Nëntor 2, 2018
 • Drejtor i Departamentit të Informacionit dhe Komunikimi me Publikun, Analist i lart i standardeve te Kontabilitetit, Zyrtar për pasuri

  ZYRA E PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 3 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Tetor 22, 2018
 • Egzaminer (Pyetës) (39)

  Ministria e Infrastrukturës
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 3 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Tetor 25, 2018
 • SHOFER

  GJYKATA THEMELORE GJAKOVË
  Gjakovë
  • Orar i plotë
  • 4 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Nëntor 1, 2018
 • Zyrtar i të Hyrave Financiare, Zyrtar për Përkthime

  Gjykata Themelore Prishtinë
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 4 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Nëntor 1, 2018
 • Zyrtar për Përkthime

  Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
  Mitrovicë
  • Orar i plotë
  • 4 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Nëntor 1, 2018
 • Zyrtar i lartë për Azil, Zyrtar i Lartë për Ripranim, Asistent administrativ në Qendrën për Pajisje me Dokumente në Deçan

  Ministria e Puneve te Brendshme
  Deçan, Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 2 javë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Tetor 25, 2018
 • Ndihmës Administrator

  GJYKATA THEMELORE PEJË
  Pejë
  • Orar i plotë
  • 2 javë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Tetor 22, 2018
 • Drejtor/esh i/e Departamentit për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme

  Ministria e Infrastrukturës
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 2 javë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Tetor 23, 2018