• Udhëheqës i Divizionit të Cilësisë dhe Sigurisë së Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësorë

  Ministria e Shëndetësisë
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 3 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Qershor 6, 2018
 • Zyrtar/e i Protokolli

  Ministria e Punëve të Jashtme
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 3 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Qershor 5, 2018
 • Administrator i TI-së për Siguri

  Ministria e Administratës Publike
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 3 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Qershor 7, 2018
 • Udhëheqës i Divizionit të Zhvillimit Rajonal dhe Statistikave

  Ministria e Integrimit Europian
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 3 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Maj 31, 2018
 • Udhëheqës i Divizionit të Politikave Sociale, Arsim dhe Shëndetësi

  Ministria e Integrimit Europian
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 3 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Maj 31, 2018
 • Përkthyes Shqip Anglisht dhe Anasjelltas

  Ministria e Financave
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 3 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Maj 30, 2018
 • Për rekrutimin e kadetëve për vitin 2018/2019 (18)

  Ministria për Forcën e Sigurisë së Kosovës
  Prishtinë
  • I pa përcaktuar
  • 3 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Qershor 8, 2018
 • Përkthyes nga gjuha shqipe në atë serbe dhe anasjelltas (4), Operator/ Daktilograf (2)

  Administrata e Kuvendit
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 5 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Qershor 5, 2018
 • Kryesues i Bordit të Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE)

  Ministria e Zhvillimit Ekonomik
  Prishtinë
  • I pa përcaktuar
  • 1 javë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Maj 29, 2018
 • Zyrtar i Lartë për Monitorim dhe Vlerësim, Zyrtar i Lartë për Planifikim Strategjik – ST/620, Analist i Lartë i Buxhetit – BF/050

  Ministria e Shëndetësisë
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 1 javë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Maj 29, 2018