• Zyrtar i lartë për Azil, Zyrtar i Lartë për Ripranim, Asistent administrativ në Qendrën për Pajisje me Dokumente në Deçan

    Ministria e Puneve te Brendshme
    Deçan, Prishtinë
    • Orar i plotë
    • 2 javë më parë
    • Data e fundit për aplikim: Tetor 25, 2018