• Operator për Vakum Presë/Kantericë/, Mjeshtër për prodhimin e dyerve të brendshme

    Treventi Group SHPK
    Fushë Kosovë
    • Orar i plotë
    • 2 javë më parë
    • Data e fundit për aplikim: Qershor 11, 2024