• NDIHMËS PUNËTOR (3)

  Denis Glass
  Pejë
  • I pa përcaktuar
  • 1 javë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Prill 30, 2024
 • XHAMPRERES (2)

  Denis Glass
  Pejë
  • Orar i plotë
  • 1 javë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Prill 30, 2024
 • Mjeshtër dhe Xhamprerës (3), Ndihmës Monter (3)

  Gacaferri Glass
  Pejë
  • Orar i plotë
  • 4 javë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Prill 23, 2024