• Arkatar-e dhe zyrtar-e per regjistrim

  Kreditimi Rural i Kosoves
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 2 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Maj 31, 2018
 • Udhëheqës i sektorit të prodhimit

  Eppc Kosovo
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 2 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Qershor 17, 2018
 • Policy Delivery Officer – Western Balkans Summit (KOS18.255)

  British Embassy Pristina
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 2 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Qershor 10, 2018
 • Agjente të Shitjes

  Buna Travel
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 3 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Qershor 23, 2018
 • Udhëheqës i Divizionit të Cilësisë dhe Sigurisë së Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësorë

  Ministria e Shëndetësisë
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 3 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Qershor 6, 2018
 • Zyrtar/e i Protokolli

  Ministria e Punëve të Jashtme
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 3 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Qershor 5, 2018
 • Administrator i TI-së për Siguri

  Ministria e Administratës Publike
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 3 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Qershor 7, 2018
 • Bashkëpunëtor profesional

  Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
  Prizren
  • Orar i plotë
  • 3 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Maj 28, 2018
 • Zyrtar/e i/e transportit për zhvillim te politikave

  Ministria e Infrastrukturës
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 3 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Maj 29, 2018
 • Udhëheqës i Divizionit të Zhvillimit Rajonal dhe Statistikave

  Ministria e Integrimit Europian
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 3 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Maj 31, 2018