• Account Manager / Buchhalter

  O.T. Capital
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 3 javë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Tetor 28, 2018
 • Pizzamen (2), kamarier (3)

  Ambient pizza
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 2 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Tetor 31, 2018
 • Kamarier

  Byfe "Arlindi"
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 3 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Nëntor 15, 2018
 • Shërbime për mbështetje administrative të projekteve të AMMK

  MINISTRIA E MJEDISIT DHE PLANIFIKIMIT HAPËSINOR
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 3 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Tetor 26, 2018
 • Koordinator i Njësisë, Zyrtar për përkrahje Audio/Video dhe sistem elektronik të votimit, Zyrtar i Personelit

  Kuvendi i Republikës së Kosovës
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 3 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Nëntor 2, 2018
 • Drejtor i Departamentit të Informacionit dhe Komunikimi me Publikun, Analist i lart i standardeve te Kontabilitetit, Zyrtar për pasuri

  ZYRA E PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 3 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Tetor 22, 2018
 • Egzaminer (Pyetës) (39)

  Ministria e Infrastrukturës
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 3 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Tetor 25, 2018
 • SHOFER

  GJYKATA THEMELORE GJAKOVË
  Gjakovë
  • Orar i plotë
  • 4 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Nëntor 1, 2018
 • Zyrtar i të Hyrave Financiare, Zyrtar për Përkthime

  Gjykata Themelore Prishtinë
  Prishtinë
  • Orar i plotë
  • 4 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Nëntor 1, 2018
 • Zyrtar për Përkthime

  Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
  Mitrovicë
  • Orar i plotë
  • 4 ditë më parë
  • Data e fundit për aplikim: Nëntor 1, 2018