Data e fundit për aplikim : Prill 14, 2019

Përmbledhje

Pozicionet e punës dhe pagat përkatëse:

Manicure Pedicure Technicians + Acrylic Work (f): Paga duke filluar nga 800 $

Massage Technician: Paga duke filluar nga 800 $

SPA Trainer: Paga duke filluar nga 1800 $

Operation Manager: Paga 2700 $

SPA Coordinator: Paga 1900 $

Salon Supervisor: Paga 1900 $

Head Therapist: Paga 1500 $

Senior Therapist: Paga 1400 $

Therapist: Paga 950 $

Head Esthetician: Paga 1500 $

Esthetician: Paga 1400 $

Nail Artist: Paga 1200 $

Make up Artist: Paga 1200 $

Hairdresser: Paga 1750 $

Vendodhja:  Lindje e Mesme

Pagesa: (në varësi të eksperiencës dhe pozicionit)

Përshkrimi i Punës:

Standarte sipas pozicioneve

Kriteret:

Mosha 20 – 40 vjeç
Eksperiencë pune minimumi 3-vjeçare  në fushat përkatëse
Të pajisur me diploma dhe cetifikatat përkatëse sipas fushave
Aftësi mesatare të komunikimit në gjuhën Angleze
Të gatshëm për tu nisur në çdo kohë
Të pastër penalisht

Benefite:

Pagesë mujore + Benefite
Kontratë pune 2-vjeçare me të drejtë rinovimi
Akomodimi i mbuluar përgjatë gjithë kontratës së punës
Transport i mbuluar përgjatë gjithë kontratës së punës
Siguracione shëndetesore të mbuluara

Si të aplikoni:
Për të aplikuar dërgoni nje CV tuajën në Anglisht me foto me subject “Staf SPA and Beauty Center” në adresën e e-mailit: [email protected]

Rreth Europe Agency

“Europe Agency” është një agjensi ndërkombëtare punësimi me një aktivitet rekrutimi lider në rajon e më gjërë. Shërbimet tona të rekrutimit dhe konsulencës kanë bërë të mundur që të renditemi në TOP listë ndër agjencitë rajonale të rekrutimit, madje duke patur dhe eksluzivitet në fusha dhe përfaqësues të ndryshëm për tregun e punës vendas dhe atë rajonal. “Europe Agency” vjen në tregun vendas dhe atë rajonal më objektiva dhe plan të qartë rekrutimi me qëllim përmbushjen e kërkësave të çdo punëdhënësi apo institucioni arsimor në fusha të ndryshme në shërbimin e punësimit, edukimit dhe konsulencës.