Data e fundit për aplikim : Shkurt 28, 2019

Përmbledhje

Pozicioni i Punës: Menaxher Rajonal (m)

Vendodhja: Doha, Katar

Pagesa: Paga shumë e kënaqshme

Përshkrimi i Punës:

Njeh programet e punësimit sipas portofolit të biznesit dhe rregulloren e brendshme më përgjegjësi
Ndërmerr kontakte të vazhdueshme me partnerët dhe aplikantët sipas programeve të punësimit
Hulumton zona të ndryshme në mënyrë të vazhdueshme me qëllim zgjerimin e përcaktimin e target grupeve sipas mundësive të punësimit
Ruan njohuri koherente të portofolit të partnërëve dhe përcakton target grupet sipas prioriteteve
Analizon performancën e programeve dhe shërbimeve në zonën në përgjegjësi dhe rekomandon apo sygjeron strategji veprimi me qëllim promovimin e një shërbimi të caktuar dhe koherent
Ruan vigjilencë kundrejt risive të tregut përfshirë këtu levizjet e konkurentëve, aktivitetet/ngjarjet e ndryshme, bizneset e krijuara rishtazi në fushën e rekrutimit, etj.

Kriteret:

Mosha 25-35 vjec.
Të ketë kryer arsimin e lartë.
I komunikueshëm dhe i gatshëm për të punuar në grup.
Të ketë minimalisht 1 vit eksperience pune të ngjashme.
Të jetë  korrekt në menaxhimin e zyrës dhe zbatimin e detyrave të lena.
Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
Njohja e një gjuhe të dytë përbën avantazh.

Benefitet:

Pagesë bazë  mujore plus bonus.
Seriozitet në korrektësi në zbatimin e kushteve të kontratës së punës.
Kontratë punë të rregullt.
Mundësi karriere brenda kompanisë.

Si të aplikoni:
Për të aplikuar dërgoni një CV tuajën në Anglisht me foto me subject “Menaxher Rajonal” në adresen e emailit: [email protected]

Rreth Europe Agency

“Europe Agency” është një agjensi ndërkombëtare punësimi me një aktivitet rekrutimi lider në rajon e më gjërë. Shërbimet tona të rekrutimit dhe konsulencës kanë bërë të mundur që të renditemi në TOP listë ndër agjencitë rajonale të rekrutimit, madje duke patur dhe eksluzivitet në fusha dhe përfaqësues të ndryshëm për tregun e punës vendas dhe atë rajonal. “Europe Agency” vjen në tregun vendas dhe atë rajonal më objektiva dhe plan të qartë rekrutimi me qëllim përmbushjen e kërkësave të çdo punëdhënësi apo institucioni arsimor në fusha të ndryshme në shërbimin e punësimit, edukimit dhe konsulencës.