Data e fundit për aplikim : Prill 14, 2019

Përmbledhje

Pozicionet e punës: Staf Mirëmbajtje (Housekeeper)

Staf Shërbimi (Food & Beverage Service)

Vendodhja: Hotel/ Restorant/ Resort në Maltë

Pagesa sipas pozicioneve te punës:

Staf i Mirëmbajtjes – 850 Euro/muaj

Staf i Shërbimit – 900 Euro/muaj

Përshkrimi i punës: Standarte sipas pozicionit

Benefite:

Pagesa mujore + Benefite
Siguracione të mbuluara nga punëdhënësi
Duty Meal (një vakt ushqimi gjate orarit të punës)
Bileta e udhëtimit vajtje-ardhje e mbuluar nga punëdhënësi

Kriteret:

Të jenë të aftë dhe pozitivë
Të zotërojnë një Anglishte të nivelit mesatar
Mosha 20-40  vjec
Të gatshëm për tu nisur në cdo kohë
Të kenë experience pune

Si të aplikoni:
Për të aplikuar dërgoni një CV tuajën në Anglisht me foto me subject   “Punësim në Maltë” në adresën e e-mailit: [email protected]

Rreth Europe Agency

“Europe Agency” është një agjensi ndërkombëtare punësimi me një aktivitet rekrutimi lider në rajon e më gjërë. Shërbimet tona të rekrutimit dhe konsulencës kanë bërë të mundur që të renditemi në TOP listë ndër agjencitë rajonale të rekrutimit, madje duke patur dhe eksluzivitet në fusha dhe përfaqësues të ndryshëm për tregun e punës vendas dhe atë rajonal. “Europe Agency” vjen në tregun vendas dhe atë rajonal më objektiva dhe plan të qartë rekrutimi me qëllim përmbushjen e kërkësave të çdo punëdhënësi apo institucioni arsimor në fusha të ndryshme në shërbimin e punësimit, edukimit dhe konsulencës.