Shpërndaje

Data e fundit për aplikim : Maj 25, 2018

Përmbledhje

Biota sh.p.k fabrika per prodhimin dhe kultivimin e kepurdhave Champingons  Shpall konkurs per:

Komercialist per Prishtine

Detyrat dhe pergjegjesite:

  • Arritja e objektivave mujore te percaktuara
  • Vizitka te rregullta tek klientet sipas planit te vizites
  • Prezantimi i produktit te kompanise
  • Pergjegjes per plotesimin e qellimeve te percaktuara, dhe zhvillimin e marredhenieve me kliente ne territorin e caktuar
  • Te jene te gatshem te punojne dhe jashte orarit per qellime te kompanise

Kualifikimet e kerkuara:

  • Minimum shkolla e mesme e perfunduar
  • Te kete pervoje pune (te specifikohet puna e me hershme)
  • Aftesi te shkelqyeshme te komunikimit ne te folur dhe ne te shkruar
  • Obligative Patent shoferi – Kategoria B
  • Te jete banues i rajonit te Prishtines

Te gjitha te interesuarit te dergojne CV-ne e tyre se bashku me fotografi ne email [email protected]