Data e fundit për aplikim : Maj 25, 2018

Përmbledhje

KONKURS PUNE – VENDE TË LIRA PUNE Nga Elkos Group në Ferizaj:

Lokacioni: “ Elkos Center”  Ferizaj

Pozita të hapura Administratë:

• Menaxher/e   – 2 vende të lira pune
• Kalkulant/e dhe Ark/Administrative   – 1 vend pune
• Merchendaizer/e  –  2 vende të lira pune ( njohuri për Dizajn Interier )

KRITERET PËR PUNËSIM – Pozita Administrative

• Diplomë Univerzitare ( Fakulteti Ekonomik )
• Njohje e programeve kompjuterike ( Microsoft Office )
• Preferohet përvojë pune dhe trajnime në fushen adekuate
• Aftësi menaxhuese, innovative, udhëheqëse dhe motivuese
• Aftësi analitike dhe logjike për zgjedhjen e problemeve
• Aftësi të punës në grupe

BENEFITET
• Kontratë pune sipas ligjeve në fuqi
• Sigurimi shëndetësor
• Pagesë të rregullt
• Orar i rregullt
• Trajnime adekuate për pozitë

APLIKIMI

Online në www.etc-ks.com, apo duke dërguar CV-në tuaj me aplikacion në “ETC” Ferizaj  tek Recepsioni, po ashtu edhe në email-in:
[email protected]

Konkursi mbetet i hapur nga data: 15.05 – 25.05.2018

Për informata shtesë mund të thërrisnin në numrin pa pagesë: 0800 30 300