Data e fundit për aplikim : Shkurt 25, 2021

Përmbledhje

Prishtina Consulting Group për kompani kliente shpall konkurs për pozitat:

  • Prezantues/e Mjekësor (2),
  • Faturist/e (1),
  • Dërgues i porosive (2)

Prezantues/e Mjekësor

Përgjegjësitë:

-Të prezantojë produktet tek profesionistët shëndetësor;

-Të ketë njohuri të detajuara rreth produkteve;

-Të ndjekë ecurinë produkteve në treg ( barnatore) në vazhdimësi;

-Analizon prezencën e produkteve në treg;

-Të bëjë raporte javore dhe mujore;

Kualifikimet:

-Përgatitje universitare në Ekonomi-drejtimi marketing, Farmaci, Infermieri, Biologji, Kimi,

-Të  ketë përvojë pune së paku dy vite si Prezantues mjekësor.

-Të ketë aftësi bindëse në prezantim;

– Aftësi të mira për negocim, i/e orientuar drejt shitjes dhe suksesit;

-Njohja e gjuhës angleze do të jetë përparësi;

-Të ketë patent shofer kategoria B;

-Të ketë njohuri në shfrytëzimin e Microsoft Office.

Vende të punës: 2

 

Faturist/e

Përgjegjësitë

– Pranon dhe përpunon porositë;

– Siguron fakturimin e kompletuar dhe të saktë të të gjitha porosive;

– Regjistrimi dhe ruajtja e faturave;

– Ruajtja dhe përditësimi i bazës së të dhënave të klientëve të kompanisë;

Kualifikimet

– Fakulteti Ekonomik drejtimi Banka dhe Financa;

– Trajnime dhe Certifikime në fushën përkatëse janë përparësi;

– Të ketë përvoj së paku 2 vjeçare në faturim, përvoja me programin Pro Data do të jetë përparësi;

– Njohuri të avancuar të paketës MS Office (Excel, Word, Power Point);

Vende të punës: 1

 

Dërgues i porosive

 Përgjegjësitë:

-Kryen dërgesat e prorosive në teren;

-Bën palimin dhe renditjen e mallit në raft;

-Të krijoj marrëdhënie të mira me blerësit duke ofruar shërbime efikase të orientuara drejt klientit;

-Analizon prezencën e produkteve në treg konkurrencën, çmimet;

Kualifikimet:

-Të ketë të mbaruar shkollën e mesme;

-Së paku dy vite përvojë pune shitje në teren, përparesi do të jetë përvoja me barnatore;

-Të ketë aftësi të mira të komunikimit;

-Patent shoferi kategoria B.

Vende të punës: 2

 Konkursi i hapur deri me 25.02.2021

Kandidatët e interesuar duhet të aplikojnë duke derguar CV-në, në e-mail adresën: [email protected] dhe duke cekur në subjekt pozitën për të cilën aplikoni p.sh. “Prezantues Mjekësor“.

Veni re! Aplikacionet nuk merren parasysh nëse nuk është cekur pozita për të cilën aplikohet!

Do të kontaktohen vetëm kandidatët që hyjnë në listë ngushtë!

Rreth Prishtina Consulting Group

Prishtina Consulting Group (PCG) është kompani konsulente e cila ofron mbështetje në zhvillimin e biznesit me theks të vecantë në menaxhimin e burimeve njerëzore, zhvillimin e lidershipit dhe përmirësimin e performancës.

PCG ofrom konsulencë biznesore dhe të zhvillimit të iniciativës përfshirë këtu edhe zvillimin organizativ, transformimin dhe ndryshimin, menagjimin e trajnimeve.

Ne mundësojmë që organizata të përmirësoj performancën e saj të qëndrueshme përmes njerëzve të saj – “përmirësim i udhëhequr përmes njerëzve”.