Data e fundit për aplikim : Maj 26, 2018

Përmbledhje

“Syri Group” SH.P.K është kompani private profesionale e sigurimit fizik, e licencuar për shërbime të sigurimit fizik dhe elektronik

Në kuadër të zgjerimit të stafit “Syri Group” Sh.p.k. shpall konkurs për këto vende pune:

Roje fizike: 25 vende pune

• Prishtinë 15 vende të lira
• Lipjan 5 vende të lira
• Gjakovë 3 vende të lira
• Mitrovicë 2 vende të lira

Kushtet që duhet plotësuar për aplikim për pozitën roje fizike:

1. Vërtetimin nga Policia për verifikim të kaluarës kriminale (kopje)
2. Vërtetimin nga Gjykata (kopje)
3. Certifikatën mjekësore (kopje)
4. Vërtetimin nga Qendra për Punë Sociale (kopje)
5. Certifikatën e trajnimit themelor për roje sigurimi (kopje)
6. Licencën e punës nga Ministria e Punëve të Brendshme (kopje)
7. Referenca të ndryshme të punëve të më hershme (kopje)

Kandidatët e interesuar mund të lajmërohen në zyret tona, çdo ditë pune nga ora 08:00 – 16:00, ose të dërgojnë CV-të e tyre së bashku me dokumentet përkatëse në e-mailin: [email protected]

Ju lutem të bashkëngjitni edhe numrin e telefonit mobil, si dhe referencat e punëve paraprake nëse i posedoni.

“Syri Group” sh.p.k.

Rruga: “Isa Kastrati”. p.n. Prishtinë
www.syrigroup.com
049/511-222
[email protected]