Data e fundit për aplikim : Qershor 9, 2018

Përmbledhje

DELTA Security është Kompani private profesionale e cila ofron shërbime të sigurisë: Roje, Monitorim dhe Reagim të Sistemeve të Sigurisë (alarm & kamera), Instalim, Servisim dhe Mirëmbajtje te Sistemeve te Sigurisë.

DELTA Security Sh.p.k ofron mundësi afatgjate të punësimit, perspektivë për karrierë, avancim personal dhe kushte të mira pune.

Delta Security shpall konkurs:

Pozita: Roje te Sigurimit Fizik – 15 Persona

Lokacioni: Regjioni I Prishtinë

Ofrimi i punësimit: Punësim i menjëhershëm – përparsi kanë persona të licencuar për siguri fizike nga Ministria e Punëve të Brendëshme.

Vendi i punës do të jetë në objekte Institucionale dhe private.

Kualifikimet dhe aftësitë e përgjithshme që kërkohen nga kandidatët:

– Te kenë te përfunduar së paku shkollën fillore;
– Mos te kenë qenë të dënuar apo ndjekur penalisht;
– Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit, raportimit dhe qasjes në punë;
– Aftësi për të punuar në situata stresuese;
– Aftësi për të punuar i pavarur si dhe në punë ekipore në ambient dinamik.

Kandidatët e interesuar mund të lajmërohen çdo ditë pune prej orës 09.00 në zyrën Qendrore të kompanisë, adresa: Rr. Enver Maloku nr. 108/1 Bregu i Diellit (në objektin  Furra Qerimi  1, kati IV-të), Prishtinë, ose i dërgoni CV-të përmes postës elektronike në e-mail adresën: [email protected]

Afati për aplikim është i hapur nga data 09.05.2018 deri 09.06.2018, çdo ditë nga ora 09:00 deri ne ora 17:00.

JU MIREPRESIM!