Nuk mund të aplikohet online

Data e fundit për aplikim : Qershor 28, 2022

Përmbledhje

Adetex shpk funksionon tani me sukses të jashtëzakonshëm në tregun e Kosovës duke ofruar gamë të gjerë të shërbimeve dhe produkteve të kualitetit të lartë me çmime shumë konkurruese.

Për këtë qëllim kompania ka hapur selinë kryesore në: Rr. Muharrem Fejza (afër Këshillit Gjyqësor), Prishtinë-ku gjendet edhe depoja kryesore.  Kompania në stafin e vet ka inxhinierë të makinerisë dhe të ndërtimtarisë. Gjithashtu në kuadër të kompanisë funksionon edhe sektori i shërbimeve i cili është shumë profesional dhe me përvojë mbi 10 vjeçare.

Adetex shpk hap konkurs për:

  • Saldues (për ngrohje qendrore me gypa çeliku)

Duhet të dijë punën e saldimit me Oksigjen Acetilen

Të gjithë të interesuarit mund të na kontaktojnë përmes numrit të kontaktit: 048470959