Data e fundit për aplikim : Qershor 1, 2018

Përmbledhje

Vision Agency shpall konkurs për pozitën Junior Java Developer.

Nëse dëshironi të jeni pjesë e një kompanie e cila është gjithmonë e më shumë në rritje, dhe doni të kontriboni në rritjen e këtij projekti atëherë, Vision Agency ju mundëson rastin të punoni në një ambient komod dhe ju mirëpret të jeni pjesë e ekipit tonë.

Si një Junior Java Developer, do të punoni në një ekip shumë disiplinor, do të përdorni përvojën dhe njohuritë tuaja për të mbështetur dhe marrë vendime në përzgjedhjen e teknologjive të reja dhe të promovoni transferimin e njohurive si brenda ekipit tuaj dhe midis ekipeve. Ju do të jeni gjithashtu përgjegjës për rishikimin e punës së kolegëve tuaj, si dhe mbështetjen e zhvilluesve të rinj.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

• Përvoja pune me OOP, modelet e dizajnit, Java EE 7 (CDI, JSF, EJB, JAX-RS), bazat e të dhënave SQL dhe strukturat e të dhënave.
• Njohuri rreth MVC5
• Njohuri të shkëlqyeshme në Complex Software Architectures (N-layer).
• Përvoja me mjete të tilla si IntelliJ IDEA, git, SVN Tortoise, Maven.
• Shumë i njohur me Agile Development.
• Dëshirë për të punuar në tema si optimizimi i performancës, reagimi, shkallëzimi dhe disponueshmëria e lartë .
• Entuziazëm për të punuar në skuadrat multidisiplinare.
• Njohja e gjuhë angleze .
•I/E diplomuar  në shkencat kompjuterike ose një kurs i krahasueshëm është një domosdoshmëri.

Aftësitë dhe përvoja e kërkuar:
E preferuar: dy vite përvojë pune të ngjashme.

Për të aplikuar ju lutem dërgoni e-mail në [email protected]
Ju lutemi te plotësoni pjesën Subject si vijon: Emri Mbiemri – JD018 deri më datën : 01.06.2018,
duke përfshirë:
-CV,
– Letër motivimi.