Data e fundit për aplikim : Maj 31, 2018

Përmbledhje

Kompania Viva Fresh Store shpall konkurs për pozitat :

Menaxher/e Kategorie Pemë dhe Perime,
Menaxher/e Kategorie i/e Mishit,
Kualifikimet e kërkuara:

–          Diploma universitare( e dëshirueshme),

–          Njohuri në kategorin e Pemëve dhe Perimeve per poziten Nr1,

–          Njohuri në kategorin e Mishit për poziten Nr2.

–          Përvoje në lamitë përkatese 1 deri 3 vite,

–          Aftesi analitike, organizative dhe ndërpersonale,

–          Njohje e shkëlqyer e punës me kompjuter (Microsoft office),

      Inkurajojmë kandidatët që dëshirojnë të:

Ballafaqohen me sfida te reja;
Shohin ndryshimin si mundësi e jo dobësi;
Punojnë në një ambient dinamik;
Zhvillohen edhe më tutje në anën profesionale;
Përdorin energjinë e tyre për zhvillimin e ideve të reja;
Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke plotësuar aplikacionin e Kompanis Viva Fresh Store ose CV-në dhe ta dërgojnë përmes e-mail adresës elektronike [email protected].

Aplikacioni gjendet në të gjitha pikat shitëse të Viva Fresh Store në Prishtinë ku mund të dërgohet edhe fizikisht i plotësuar në pikën më të afërt.

Në fushën ku shkruan Titulli i Pozitës për të cilën aplikoni, ju lutem specifikoni pozitën për të cilën aplikoni. Aplikacionet të cilat nuk e kanë të specifikuar Titullinë e pozitës mundë të mos merren parasysh.

Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit.

Konkursi do të jetë i hapur nga data 07 Maj 2018 deri më 31 Maj 2018