Shpërndaje

Data e fundit për aplikim : Maj 31, 2018

Përmbledhje

“VIVA FRESH” SH.P.K.

Njësia e Logjistikes/ Administrata

Suhodoll 10 500, Graçanicë

Tel. Fax. +381 (0)38/408-888
[email protected]

 Kompania Viva Fresh Store shpall konkurs për Njësinën e re në Bardhosh për pozitat :

     Market:

Menaxher/e
Zv Menaxher/e
Funizues/e
Arkatar/e Administrative
Arkatar/e
Punëtor/e në Kozmetikë dhe Recepcion,
Punëtor/e në sektorin Ushqimor,
Punëtor/e në sektorin e Hixhienës,
Punëtor/e në sektorin Fashion/ Home
Punëtor/e në sektorin Frigo
Shitës/e mishi
Kasap
Pranues Malli
Depoist
Pastruese

Kualifikimet e kërkuara

Kandidatët duhet të kenë të paktën të përfunduar shkollën e mesme;
E preferuar 1 vit përvojë pune në shitje / shitje me pakicë;
Të kenë aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe prezantimit;
Kandidatët duhet të kenë aftësi të punojnë në ekip dhe të pavarur;
Të posedojë aftësi të mira ndërpersonale;
  

 Inkurajojmë kandidatët që dëshirojnë të:

Ballafaqohen me sfida te reja;
Shohin ndryshimin si mundësi e jo dobësi;
Punojnë në një ambient dinamik;
Zhvillohen edhe më tutje në anën profesionale;
Përdorin energjinë e tyre për zhvillimin e ideve të reja;
Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke plotësuar aplikacionin e Kompanisë Viva Fresh Store ose CV-në dhe ta dërgojnë përmes e-mail adresës elektronike [email protected]

Aplikacioni gjendet në të gjitha pikat shitëse të Viva Fresh Store në Prishtinë, Aplikacioni i plotësuar mund të dërgohet edhe fizikisht i plotësuar në pikat shitëse të Viva Fresh Store në Prishtinë.

Në fushën ku shkruan Titulli i Pozitës për të cilën aplikoni, ju lutem specifikoni pozitën për të cilën aplikoni. Aplikacionet të cilat nuk e kanë të specifikuar Titullin e Pozitës mund të mos merren parasysh.

Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit.

Ju lutem në Aplikacionin e dërguar e shënoni që Aplikonin për Njësinë e re në Bardhosh.

Konkursi do të jetë i hapur nga data 15 Maj 2018 deri më 31 Maj 2018 .