Data e fundit për aplikim : Maj 31, 2018

Përmbledhje

Kompania Viva Fresh Store shpall konkurs për pozitat :

Market:         

Arkatar/e                                                                                            
Punëtor/e në Kozmetikë dhe Recepcion,
Punëtor/e në sektorin Ushqimor,
Punëtor/e në sektorin e Hixhienës,
Punëtor/e në sektorin Fashion/ Home
Punëtor/e në sektorin Frigo
Shitës/e mishi
Kasap
Pranues Malli
Depoist
Pastruese
 

Restaurant:
Kamarier/e
Banakier/e
Kuzhinier/e
Ndihmës Kuzhinier/e
Kualifikimet e kërkuara

Kandidatët duhet të kenë të paktën të përfunduar shkollën e mesme;
E preferuar 1 vit përvojë pune në shitje / shitje me pakicë;
Të kenë aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe prezantimit;
Kandidatët duhet të kenë aftësi të punojnë në ekip dhe të pavarur;
Të posedojë aftësi të mira ndërpersonale;

Inkurajojmë kandidatët që dëshirojnë të:

Ballafaqohen me sfida te reja;
Shohin ndryshimin si mundësi e jo dobësi;
Punojnë në një ambient dinamik;
Zhvillohen edhe më tutje në anën profesionale;
Përdorin energjinë e tyre për zhvillimin e ideve të reja;
Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke plotësuar aplikacionin e Kompanis Viva Fresh Store ose CV-në dhe ta dërgojnë përmes e-mail adresës elektronike [email protected].

Aplikacioni gjendet në të gjitha pikat shitëse të Viva Fresh Store në Prishtinë ku mund të dërgohet edhe fizikisht i plotësuar në pikën më të afërt.

Në fushën ku shkruan Titulli i Pozitës për të cilën aplikoni, ju lutem specifikoni pozitën për të cilën aplikoni. Aplikacionet të cilat nuk e kanë të specifikuar Titullinë e pozitës mundë të mos merren parasysh.

Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit.

Konkursi do të jetë i hapur nga data 07 Maj 2018 deri më 31 Maj 2018 .