Tregu aktual i punës është shumë i koklavitur për punë-kërkuesit, por ajo që shumica nuk e vërejnë është se nuk është fare i lehtë as për punëdhënësit.

Rekrutimi për pozita të lira nuk është fare i lehtë duke pas parasysh volumin e aplikimeve si pasojë e pa punësisë, numrin cdo ditë e më të madh të personave të kualifikuar, mungesën e ekspertizës në fusha të caktuara, kohën dhe mundin që ky proces kërkon.

Burime Njerëzore përmes Pristhina Consulting Group (PCG) ofron mbështjetje për shërbime të rekrutimit filluar nga analizat e vendeve të punës, përshkrimet e punës, draftimet, shpalljet e pozitave të lira, përpilimet e listave të ngushta, përcaktimin e kritereve për selektim, intervistimin e kandidatëve dhe përzgjedhjen e personit adekuat për nevojat bizesore të klientëve tane.

Për të kërkuar shërbimin e rekrutimit ju lutem plotësoni shënimet e juaja në formularin e më poshtëm dhe ne do të ju kontaktojmë, ose na kontaktoni përmes telefonit apo e-mailit.

Please wait...