Shpalljet premium dalin në ballinë me fotografi enkas për premium dhe kanë ekspozim më të mire gjatë kërkimit dhe janë me pagesë (40 Euro)
Leave this blank if the location is not important
Përdoret nëse shpalljen e keni ne format PDF
Përdoret në rast që shpalljen nuk e keni në formë textuale

Detajet e Kompanisë