• Zyrtar/e për Menaxhimin/Pranimin e Thirrjeve

    Hymeri Group
    Prishtinë
    • Orar i plotë
    • 2 javë më parë
    • Data e fundit për aplikim: Mars 7, 2021

Detajet e Kompanisë