• Arsimtar/e (2), Asistent për fëmijët me nevoja të veçanta arsimore (1), Profesor i Lëndëve Ekonomike (1)

    Komuna Novobërdë
    Novobërdë
    • I pa përcaktuar
    • 1 javë më parë
    • Data e fundit për aplikim: Gusht 22, 2019