• Agjent/e i shitjes së aranzhmaneve turististike (1), Agjent/e i shitjes së avio biletave (1), Travel Agent/Praktikant (2)

    VISITA TRAVEL
    Mitrovicë
    • I pa përcaktuar
    • 1 javë më parë
    • Data e fundit për aplikim: Gusht 20, 2019

Detajet e Kompanisë