Data e fundit për aplikim : Shkurt 28, 2019

Përmbledhje

Pozicionet e Punës: Infermier/e

Care Giver

Vendndodhja: Gjermani

Pagesa: Rroga fillestare 1500 Euro në muaj (në varësi të kualifikimeve dhe  eksperiences paga mujore mund të jetë dhe më e lartë)

Përshkrimi i Punës:

Standarte sipas pozicionit!

Benefitet:

Paga fillestare 1500 Euro në muaj (në varësi të kualifikimeve dhe  eksperiences paga mujore mund të jetë dhe më e lartë), 40 ore pune/javë
Akomodim i mbuluar
Tre vakte ushqimi të mbuluara
Kontratë pune dy-vjeçare
Leje pune gjermane dy-vjecare
Siguracion shëndetësor i mbuluar përgjatë gjithë kohëzgjatjes së kontratës
Specializime dhe trajnime të mbuluara nga punëdhënësi

Kriteret:

Të ketë përfunduar studimet universitare në degën e  infermierisë
Eksperiencë minimale pune 2-vjeçare
Certifikate e nivelit mbi mesatar të gjuhës Gjermane
Penalisht i/e pastër

Si të aplikoni:
Për të aplikuar dërgoni nje CV tuajën në Anglisht me foto me subject “Infermier në Gjermani” në adresen e e-mailit: [email protected]

Rreth Europe Agency

“Europe Agency” është një agjensi ndërkombëtare punësimi me një aktivitet rekrutimi lider në rajon e më gjërë. Shërbimet tona të rekrutimit dhe konsulencës kanë bërë të mundur që të renditemi në TOP listë ndër agjencitë rajonale të rekrutimit, madje duke patur dhe eksluzivitet në fusha dhe përfaqësues të ndryshëm për tregun e punës vendas dhe atë rajonal. “Europe Agency” vjen në tregun vendas dhe atë rajonal më objektiva dhe plan të qartë rekrutimi me qëllim përmbushjen e kërkësave të çdo punëdhënësi apo institucioni arsimor në fusha të ndryshme në shërbimin e punësimit, edukimit dhe konsulencës.