Data e fundit për aplikim : Qershor 15, 2018

Përmbledhje

Kompania

AutoPasion Sh.p.k.

Shpall

K O N K U R S 

Për  pozitën:   

 • Agjent të shitjes (2) dy vende,
 • Depoist (1) nje vend,
 • Faturiste (2) dy vende, (femra-ekonomiste)
 • Motorrist (3) tre vende,
 • Shofer (1) nje vend. (patent shofer)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të ketë të përfunduar shkollën e mesme, kurse per pozitat profesionale të ketë fakultet të përfunduar;
 • Kandidati duhet të jetë i shkathët,fleksibil, komunikativ dhe këmbëngulës në arritjen e qëllimeve të shitjës;
 • Të ketë vullnet për punë, të jet i vetë-organizuar dhe të ketë iniciativë;
 • Krijon dhe mban kontakte profesioniale me blerës;
 • Të kenë aftësi krijuese dhe prezantuese të artikujve dhe shërbimeve që ofron kompania;
 • Të kenë aftësi shumë të mira komunikuese dhe negociuese;
 • Të posedojnë patentshoferin e kategorisë B,
 • Të jenë banor të Prizrenit (përparësi)

Dokumentacioni i nevojshëm: CV-ja në gjuhën shqipe me fotografi. Dokumentacioni i kërkuar duhet të dërgohet në adresën elektronike: [email protected], më së voni deri me datën 15 Qershor 2018.

NË SUBJECT TË SHËNONI POZITËN PËR TË CILËN APLIKONI

– Luten të gjithë kandidatët e interesuar që ti përmbahen kërkesës së dokumentacionit për aplikim!

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.